menu

Algemene voorwaarden Vesting/PagadderRun-wandeltochtNaar Vestingrun - Pagadderrun - Pagadder wandeltocht

Algemene voorwaarden deelname Vesting/Pagadder-Run en Pagadder-wandeltocht:

Artikel 1     Deelname

 • Voorinschrijvingen voor alle sportieve onderdelen lopen tot uiterlijk 28 augustus 2024.
 • Startnummer kan afgehaal worden op de dag van het evenement aan het secretariaat aan de Grote Markt.
 • Startnummer dient aan voorzijde van deelnemende persoon/team ongevouwen gedragen te worden ivm correcte tijdregistratie. Dit dient door middel van de meegeleverde speltjes. Bij de duo's/teams dient het start/borstnummer aan de startnummerband gespelt te worden. 
 • Deelname aan het evenement kan plaatsvinden indien hij/zij de inschrijving volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer/ster/het team akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 • Indien de deelnemer/het team verhinderd is aan het evenement deel te nemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Stichting Hulster Vesting kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren.

Artikel 2     Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt op eigen risico en verantwoording.
 • Stichting Hulster Vesting is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer of derden mocht lijden als gevolg van de deelname of betrokkenheid.               
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast dient te worden.
 • De deelnemer/het team verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door voorbereiding/training en anderszins zich voldoende zal hebben voorbereid op het evenement.

Artikel 3     Portretrecht

 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Stichting Hulster Vesting voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 4     Persoonsgegevens

 • De deelnemer of het team geeft toestemming de door de deelnemer/het team verstrekte persoonsgegevens en resultaten te gebruiken en/of verwerken voor zo ver dat nodig is voor het organiseren van het evenement. Deze gegevens zullen worden weergegeven in diverse media zoals oa.: www.vestingfeestenhulst.nl, onze facebookpagina en diverse andere media.

Artikel 5     Kleding bewaring; persoonlijke eigendommen

 • Indien de organisatie van de Vestingfeesten Hulst gedurende het evenement – zaken van de deelnemer voor hem/haar bewaart of indien de deelnemer– zaken achterlaat in een al dan niet beheerde ruimte, is Stichting Hulster Vesting niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging enzovoort.

Inloggen